LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

12 de març de 2015

L' ANGELUS, A LA BARCELONA D' ABANS , D' AVUI I DE SEMPRE...12-03-2015...!!!

Pagesos al camp en el moment de l´Angelus. Sant Andreu de Palomar Barcelona, anys 20.


V/. L'àngel del Senyor anuncià a Maria,
R/. I concebé per obra i gràcia de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
V/. Sóc l'esclava del Senyor.
R/. Faci's en mi les teves paraules.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
V/. I el Verb de Déu es féu home.
R/. I habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós, beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.
V/. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R/. Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Preguem:, Et supliquem, Senyor, que vessis la teva gràcia en les nostres ànimes, perquè els que hem conegut, per l'anunci de l'àngel, l'Encarnació del vostre Fill Nostre Senyor Jesucrist, siguem portats pels mèrits de la seva Passió i la seva Creu a la glòria de la seva Resurrecció. Per Jesucrist Senyor nostre. Amén.