LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

19 de juliol de 2014

BARCELONA, RESTOS DE LA MURALLA DE SANT ANTONI, QUE CONDUCÍA AL CAMINO DE ARAGÓN...19-07-2014...!!!

MI VIDA Y MI HISTORIA
Canalització d’aigües coetània a la contraescarpa del baluard de Sant Antoni (s. XVII). Al fons de la imatge, part de la contraescarpa i d’un contrafort. (CODEX Fotos: Emiliano Hinojo


 Pel que fa a la zona del Mercat de Sant Antoni, s’han descobert les restes del baluard de Sant Antoni i el seu sistema defensiu (fossat, contraescarpa i el glacis), el qual s’ubicava davant del portal homònim. Les restes conservades del baluard, de planta pentagonal, eren d’uns 90 m de longitud, 2,10 m d’amplada conservada i 5 m d’alçada, i estava bastit en carreus de pedra de Montjuïc, i un cos intern de pedra i morter de calç.
Pel que fa la contraescarpa, s’ha conservat una part del llenç i l’angle que protegia el baluard, uns 117 m en total. També està construïda amb carreuons de pedra de Montjuïc travada amb morter de calç, de forma atalussada, per tal de poder suportar les càrregues de les ofensives bèl·liques.


Sota el pati del carrer del Comte Borrell del Mercat de Sant Antoni, s'han descobert un conjunt d'estructures d'una masia de finals del segle XVI. Aquest estiu es van iniciar les excavacions arqueològiques, en què es van trobar les restes d'un baluard de les muralles de Barcelona. Els treballs han determinat que el mas va ser enderrocat per ampliar la fortificació de la ciutat.

Les obres de remodelació del Mercat de Sant Antoni han destapat part del passat de la ciutat. Les excavacions arqueològiques que s’estan fent als patis oberts del mercat han trobat el baluard de Sant Antoni i el sistema defensiu, que inclou el fossat, la contraescarpa i el camí cobert. Aquesta estructura es trobava davant del portal de Sant Antoni, una de les entrades més importants de la ciutat, ja que conduïa al camí d’Aragó.

També s’hi ha descobert l’edifici predecesor del conjunt defensiu, una masia de finals del segle XVI. Les restes mostren quatre compartiments, alguns dels quals servien de residència. Encara es conserva l’estructura d’un sistema hidràulic per aprofitar l’aigua.

Les restes del baluard es conservaran i està previst que, un cop acabada la reforma del mercat, es puguin visitar. La masia, en canvi, es destruirà. Tot i això, se n’han retirat algunes peces d’interès com ceràmiques.


 Bajo esa rampa están los restos arqueológicos encontrados bajo el Mercat de Sant Antoni, no se pueden visitar, en la imagen a continuación se ve la vía Augusta y restos de las acequias, os recomiendo ir a pesar de nopoder entrar, pero a través de las vallas se ven, en las fotos solo se vislumbran, el sol hace el resto.