LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

28 de juny de 2014

CUANTA HISTORIA, HAY DEBAJO DEL MERCAT DE SANT ANTONI...?, BARCELONA...28-06-2014...!!!

MI VIDA Y MI HISTORIA

Un equip d'arqueòlegs ha descobert importants troballes arqueològiques al subsòl del mercat de Sant Antoni després de set anys d'excavacions a l'edifici, que va ser construït per l'arquitecte Antoni Rovira i Trias el 1882 segons el Pla Cerdà i que està en remodelació. Les troballes documentats abracen restes de l'època romana, del sistema defensiu de la ciutat al segle XVII i de l'època moderna, en un dels mercats de la ciutat construïts segons l'estil de l'anomenada "arquitectura del ferro".

 Al llarg de set anys de treballs arqueològics sota la direcció dels arqueòlegs Emilio Hinojo García i Jacinto Sánchez Gil de Montes s'han descobert les restes, molt ben conservades, del baluard de Sant Antoni i el seu sistema defensiu, que daten del segle XVII. Les restes conservades del baluard, de planta pentagonal, tenen 90 metres de longitud, 2,10 metres d'amplada i 5 metres d'alt. Està revestit en carreus de pedra de Montjuïc i farcits de pedra i morter de calç.


Les excavacions també han permès descobrir la via Augusta romana i, en els seus laterals, s'han documentat estructures funeràries (mausoleus) de les famílies de la ciutat romana de Bàrcino, amb restes de llits funeraris o petites peces d'aixovar. Entre aquestes troballes, ha aparegut una escultura romana que representa el cap d'un jove adolescent i que ha de procedir d'un monument funerari.


Els experts asseguren que les excavacions fetes al mercat de Sant Antoni han permès documentar la via romana, amb els seus diferents canvis de recorregut, els enterraments associats i la "centuriació" de la colònia de Barcino, un model d'organització territorial propi de l'època romana de l'emperador August.La preservació d'aquest important patrimoni arqueològic servirà perquè els ciutadans facin seu aquest patrimoni cultural i que el puguin visitar.