LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

24 d’abril de 2014

BARCELONA...7è CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA, 24-04-2014...!!!

MI VIDA Y MI HISTORIA


El Congrés Nacional de la Gent Gran, que convoquen cada quatre anys el Departament de Benestar Social i Família i el Consell de la Gent Gran de Catalunya, aplega representants de les persones grans de Catalunya i d'associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten. Les ponències, les conclusions i el manifest de cada Congrés serveixen per marcar l'agenda política en matèria de gent gran durant els quatre anys que passen fins a la celebració del següent Congrés.


El Congreso Nacional de Mayores, que convocan cada cuatro años, el Departamento de Bienestar Social y Familia y el Consejo de la Gente Mayor de Cataluña, reúne a representantes de las personas mayores de Cataluña y de asociaciones, y personas expertas y profesionales que durante varias jornadas de trabajo reflexionan sobre la realidad que viven las personas mayores en nuestro país y tratan los principales temas que les afectan. Las ponencias, las conclusiones y el manifiesto de cada Congreso sirven para marcar la agenda política en materia de personas mayores durante los cuatro años que pasan hasta la celebración del siguiente Congreso.