LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

29 de novembre de 2013

GIRONA...LLIBRE DEL SINDICAT REMENÇA 1448...29-11-2013...

MI VIDA Y MI HISTORIA

Catalán

El Llibre del Sindicat Remença de 1448, custodiat a l’Arxiu Municipal de Girona, és un document manuscrit escrit en llatí entre 1448 i 1449 que conté les actes de les reunions celebrades pels homes de remença, o serfs, de 912 parròquies de les diòcesis catalanes de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell per tal de nomenar els seus síndics o representants que havien de negociar l’abolició de la servitud dels mals usos davant del rei Alfons IV, el Magnànim.

Els pagesos de remença eren homes i dones vinculats, per contracte, a un mas i les seves terres i obligats a pagar una remença o redempció per a deslliurar-se d’aquesta adscripció a la terra. A més estaven subjectes a altres servituds coneguts com a “mals usos” i drets que el pagès devia al senyor.

Les reunions dels remences es van celebrar entre el 13 d'octubre de 1448 i el 10 de març de 1449 i van aplegar prop de 10.500 homes. Aquestes assemblees, autoritzades pel rei Alfons el Magnànim, havien de servir també per a recollir els diners necessaris per a sufragar el procés.

Reclamacions com les dels remences es van anar succeint arreu d’Europa al llarg del segle XV, però és a Catalunya on es va abolir, per primera vegada de forma oficial, la servitud el 1486 a través de la sentència arbitral de Guadalupe. El sindicat remença de 1448 n’és un precedent. A més, s’hi expressa la voluntat dels pagesos no lliures d’un ampli territori, cosa que el fa excepcional.
El passat mes de juny de 2013 el Comitè Internacional del Programa Memòria del Món reunit a Gwangju (República de Corea) va acordar inscriure el Llibre del Sindicat Remença de 1448 al Registre Memòria del Món de la UNESCO. Ha estat el primer document català inclòs en el registre.

El Registre Memory of the World (MOW) és un programa promogut per la UNESCO destinat a la protecció, la preservació, l’accés i la difusió del patrimoni documental. El seu objectiu és promoure i preservar de l’amnèsia col·lectiva els documents capitals per a entendre l'evolució de la humanitat.


Castellano

El Libro del Sindicato Remença de 1448 , custodiado en el Archivo Municipal de Girona , es un documento manuscrito escrito en latín entre 1448 y 1449 que contiene las actas de las reuniones celebradas por los hombres de redención , o siervos , de 912 parroquias de las diócesis catalanas de Girona , Vic , Barcelona , Elna y Urgell para nombrar sus síndicos o representantes que debían negociar la abolición de la servidumbre de los malos usos delante del rey Alfonso IV , el Magnánimo .

Los payeses eran hombres y mujeres vinculados , por contrato , a una casa y sus tierras y obligados a pagar una redención o redención para librarse de esta adscripción a la tierra . Además estaban sujetos a otras servidumbres - conocidos como " malos usos " - y derechos que el agricultor debía al señor .

Las reuniones de los remences se celebraron entre el 13 de octubre de 1448 y el 10 de marzo de 1449 y reunieron cerca de 10.500 hombres. Estas asambleas , autorizadas por el rey Alfonso el Magnánimo , debían servir también para recoger el dinero necesario para sufragar el proceso .

Reclamaciones como las de los remences se fueron sucediendo en toda Europa a lo largo del siglo XV , pero es en Cataluña donde se abolió , por primera vez de forma oficial , la servidumbre en 1486 a través de la sentencia arbitral de Guadalupe . El sindicato remensa de 1448 es un precedente . Además, se expresa la voluntad de los agricultores no libres de un amplio territorio , lo que lo hace excepcional .

"Els mals usos són, en tots els sentits,
 absolutament horribles a la llei de la
natura, a les Escriptures i

 al precepte diví" [fol. 2r]

4 comentaris:

Rodericus ha dit...

Al paso que vamos, no tardaremos en volver a esos usos y costumbres.

Un beso.

Mª Trinidad Vilchez ha dit...

Hola mi querido amigo RODERICUS, lo más seguro, y al derecho de pernada, al paso que vamos es tetroceder siglos atrás.
Te doy las gracias con todo mi afecto, un beso cielo y BFDS.

Miquel ha dit...

Estoy con RODERICUS.
menos mal que ya está arreglado el lio este de los cokies ¡¡¡
salut

Mª Trinidad Vilchez ha dit...

Sí, menos mal que ya ha vuelto a la normalidad.
Un abrazo y gracias MIQUEL.