LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

27 de novembre de 2013

ANTIGUAS TABERNAS Y LA COCINA DEL SIGLO XIX...BARCELONA...27-11-2013...

MI VIDA Y MI HISTORIA


Les tavernes eren el lloc d’esbarjo de la classe treballadora i dels més humils, i en algunes, com ja hem dit, s’hi podia menjar. Tanmateix, la mala fama d’aquests locals i la quantitat de vi que s’hi bevia van ser un dels temes tractats pels metges de l’època. A Barcelona, l’any 1854, hi havia 331 tavernes, segons dades de La guia general de Barcelona, de Saurí.

El nom de taverna també feia referència als establiments que es limitaven a vendre vi, oli, aiguardent, rom i algunes altres begudes per emportar a casa, i també en servien a domicili. Segons la mateixa guia, hi havia 226 tavernes amb celler de venda de vi.

Anselm Clavé (1824–1874) compositor, poeta i polític, de formació musical autodidacta, va crear l’any 1845 una associació coral de treballadors, La Aurora, i posteriorment, el 1850, va fundar La Fraternidad. Aquestes corals, que van fer una important labor social i cultural en dignificar les classes populars, es reunien a les tavernes, i els cants i la germanor que sorgiren d’aquest ambient van ser molt valorats a l’època

Clavé… procurà al obrer un plaer més pur, més bell qu’l de la taberna. (LA TRAMONTANA, 26/02/1881)

Pau Vila (1881-1980)[1] en recordar la duresa de la seva infància, i el que explica sobre els àpats que feia, ens situen molt bé en aquest entorn de les tavernes i dels menjars humils i d’obrers del XIX:

Treballàvem onze hores. Sempre que he treballat a la fàbrica, he treballat onze hores. Per dinar paràvem de dotze a dos quarts de dues. Llavors dinàvem en una d’aquestes fondes de pobres que en deien tavernes de sisos, que ja no eren sisos, perquè sisos volia dir sis quartos, que eren divuit cèntims, i ja en valia vint. Per vint cèntims et donaven dinar; una cosa popular, pa i vi, escudella i una mica de carn d’olla o bé una mica de fregit o bé llengua. Despulles d’animal. Amb aquest tipus de vida no teníem temps de fer res. Només so­par a l’acabament de la feina. I ho fèiem a casa dels oncles. Després vam sopar sempre a la taverna fins que va haver-hi una mica d’ajut (…). Un diumenge em van donar d’esmorzar. Quin esmorzar! Mongetes rosses, botifarra, em van tractar, per a mi, a cos de rei. A casa la ballàvem bastant ma­gra. Havíem arribat a passar gana, menjàvem poc. (L’AVENÇ, 1978, , 9)

Els menjars que servien algunes les tavernes, eren el bacallà, l’arengada, la sardina salada, la patata, la col, la cansalada i el pa formen part d’aquests ingredients de la cuina dels obrers del segle xix, eren els més econòmics i també eren pràcticament els únics que menjaven.

Dues tavernes del XIX que perduren en el mateix lloc i nom, encara que ara no són tavernes:

Can Bofarull era una taverna que fou fundada l’any 1835 en el número 3 carrer Nou de Sant Francesc. A part de vendre-hi oli, vi, cervesa i altres, hi servien plats de cargols, que la van fer molt famosa, tant que popularment es coneixia amb sobrenom de Los Caracoles; aquest nom és el que que va agafar oficialment l’any 1915, després de ampliar fins a la cantonada amb el carrer Escudellers. Amb els anys va esdevenir un dels restaurants emblemàtics de Barcelona, i encara ara perdura.

L’altra la Taverna Almirall, que va obrir el 1860. S’hi venien licors i vins, també repartia a domicili i també s’hi podia anar a prendre gots de vi i aiguardent. Encara ara és oberta com a bar Almirall, al carrer Ponent, 33, actualment carrer Joaquim Costa. La barra modernista és una de les peces emblemàtiques d’aquest local.A la imatge teniu l’Almirall amb una il·lustració d’Àngel Jové.


Las tabernas eran el lugar de recreo de la clase trabajadora y de los más humildes , y en algunas , como ya hemos dicho , se podía comer . Sin embargo, la mala fama de estos locales y la cantidad de vino que se bebía fueron uno de los temas tratados por los médicos de la época . En Barcelona , 1854 , había 331 tabernas , según datos de la guía general de Barcelona , de Saurí .
Interior de la taberna La Mina 1913 fotografiada por Frederic Balell

El nombre de taberna también hacía referencia a los establecimientos que se limitaban a vender vino, aceite , aguardiente , ron y algunas otras bebidas para llevar a casa , y también en servían a domicilio. Según la misma guía , había 226 tabernas con bodega de venta de vino .
LA MINA

Anselm Clavé (1824-1874) compositor , poeta y político , de formación musical autodidacta , creó en 1845 una asociación coral de trabajadores , La Aurora , y posteriormente , en 1850 , fundó La Fraternidad . Estas corales , que hicieron una importante labor social y cultural en dignificar las clases populares , se reunían en las tabernas, y los cantos y la hermandad que surgieron de este ambiente fueron muy valorados en la época

Clavé ... procuró al obrero un placer más puro , más bello qu'l de la taberna . (LA TRAMONTANA , 26/02/1881 )

Pau Vila (1881-1980)  en recordar la dureza de su infancia , y lo que explica sobre las comidas que hacía , nos sitúan muy bien en este entorno de las tabernas y de las comidas humildes y de obreros del XIX:

Trabajábamos once horas . Siempre que he trabajado en la fábrica , he trabajado once horas . Para comer parábamos de doce a una y media . Entonces comíamos en una de estas fondas de pobres que llamaban tabernas de seises , que ya no eran seises , porque seises quería decir seis cuartos , que eran dieciocho céntimos , y ya valía veinte . Por veinte céntimos te daban comida , algo popular , pan y vino , sopa y un poco de cocido o bien un poco de fritura o bien lengua . Despojos de animal . Con este tipo de vida no teníamos tiempo de hacer nada . Sólo sonido para la finalización del trabajo. Y lo hacíamos en casa de los tíos . Después cenamos siempre en la taberna hasta que hubo un poco de ayuda ( ... ) . Un domingo me dieron de desayunar . Qué desayuno! Judías rubias , morcilla, me trataron , para mí , a cuerpo de rey . En casa la bailábamos bastante  difícil y complicado. Habíamos llegado a pasar hambre , comíamos poco . ( EL AVANCE , 1978 , 9 )

Las comidas que servían algunas las tabernas , eran el bacalao , el arenque , la sardina salada , la patata, la col, el tocino y el pan forman parte de estos ingredientes de la cocina de los obreros del siglo XIX, eran los más económicos y también eran prácticamente los únicos que comían .

Dos tabernas del XIX que perduran en el mismo lugar y nombre , aunque ahora no son tabernas :
Can Bofarull era una taberna que fue fundada en 1835 en el número 3 la calle Nueva de San Francisco . Aparte de vender aceite , vino, cerveza y otras , servían platos de caracoles , que la hicieron muy famosa , tanto que popularmente se conocía con el apodo de Los Caracoles , este nombre es el que que tomó oficialmente el año 1915, después de ampliar hasta la esquina con la calle Escudellers . Con los años se convirtió en uno de los restaurantes emblemáticos de Barcelona , y todavía perdura .
La otra la Taberna Almirall , que abrió en 1860 . Se vendían licores y vinos , también repartía a domicilio y también se podía ir a tomar vasos de vino y aguardiente . Aunque ahora es abierta como bar Almirall , en la calle Ponent , 33, actualmente calle Joaquín Costa. La barra modernista es una de las piezas emblemáticas de este local .
MIQUEL, DEL BLOG TOT BARCELONA:
MUCHAS GRACIAS MIQUEL, UN BESO.

DICE, ESTE SEÑOR ES EL PADRE DE TERENCI MOIX.


2 comentaris:

Miquel ha dit...

Creo, mi niña, que la primera foto (corro el riesgo de equivocarme, pero lo dudo) es del bar Muy Buenas, en la calle del Carmen, donde yo de pequeño bajaba y ...me tomaba unas barrechas de caldeo., Tendría 10 años. Y recuerdo la barra y la estantería que aún están igual, incluso la figura ¡¡¡
Las de abajo, de la casa Almirall, calle Joaquin Costa, antes Poniente, el que está en la puerta es el padre de Terenci Moix (en foto en blanco y negro).
Un abrazo

Mª Trinidad Vilchez ha dit...

Pero qué me dices ,y eso como lo arreglo?

Me tengo que marchar ya.

Un beso a la tarde lo corrijo,

MUCHAS GRACIAS COMO SIEMPRE MIQUEL...!!!

MAESTRO.