LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

3 de febrer de 2012

CARLES PI I SUÑER 1888-1971,BARCELONA -CARACAS.3-02-2012...

MI VIDA Y MI HISTORIA
http://g.co/maps/nvfup

En La Rambla con carrer Hospital, nació Carles Pí i Suñer.


Quan Ulisses, portat pel vent de l’aventura
i els màgics arts de Circe, pot baixar a l’Avern,
a la regió glaçada, la del càstig etern,
dels qui foren retroba la culpa que perdura.

Una corrua d’ombres que gruen per la vida,
migrant-se deleroses pel negre glop de sang,
desencarnats per sempre del pobre cos de fang,
només en resta l’ànima, perduda, esporuguida.

Terra sense retorn, melangiosa i trista,
lividesa de somnis amb lluors d’ametista;
troba en la seva mare, ni el record de l’ahir.

Tres cops voluntariós abraçar-la voldria,
i tres cops d’entre els braços com una ombra fugia.
Que el destí dels mortals acaba amb el morir.
.

Carles Pi i Sunyer

La pregunta sense resposta
(Barcelona, 1887 Caracas, 1971) Político e ingeniero español. Presidió la Universidad de la Mancomunidad de Cataluña y dirigió la Escuela de Artes y Oficios. Diputado por Esquerra Republicana desde 1931, fue ministro de Trabajo en el Gobierno de Martínez Barrio (1933), alcalde de Barcelona (1933-1934) y consejero de Cultura de la Generalidad (1937-1939). Formó parte del Gobierno de la Generalidad en el exilio hasta 1947. Es autor de Apuntes para la historia de la industria algodonera catalana (1952), La actitud económica en Cataluña (1927-1929), El comercio de Cataluña con España (1939) y de unas importantes memorias.

LLUIS COMPANYS Y CARLES PI Y SUÑER 1934, ( foto BRANGULI)

Carles Pi i Sunyer
Barcelona, 1888  Caracas, 1971

Polític, economista i escriptor.
Fill de Jaume Pi i Sunyer. Es graduà d'enginyer el 1908. Dirigí l'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Sants i l'Escola Superior d'Agricultura (1916) de la Mancomunitat.


Carles Pi i Sunyer - © Fototeca.cat
S'especialitzà en temes de caràcter econòmic i d'altres de relacionats amb la seva activitat professional i docent. El 1925 fou secretari de la Federació de Teixits i Filats de Catalunya i el 1928 secretari i tècnic del Comitè Regulador de la Indústria Cotonera. Publicà: Per la cultura obrera: l'acció de les nostres escoles professionals, La formació del coneixement a les ciències gràfiques, Apunts per a la història de la indústria cotonera catalana (1925) i L'aptitud econòmica de Catalunya (1927-29), entre altres. Alhora col·laborà regularment a "La Publicitat", "Revista de Catalunya", "L'Horitzó", "Ciència", "Indústria Catalana", "La rambla", "La Humanitat" i altres publicacions professionals. Membre d'Acció Catalana Republicana, s'apropà després a Esquerra Republicana de Catalunya, on ingressà el 1932. Fou diputat al Parlament de Catalunya i, el 1931, a les Corts Espanyoles constituents, i director general de comerç, el mateix any. Pel desembre del 1932 fou designat conseller de finances de la Generalitat i intervingué en el traspàs de serveis a la Generalitat, i pel gener del 1933 encapçalà el govern com a conseller delegat. Cessà el 2 d'octubre de 1933 per les tensions del problema rabassaire i el 8 d'octubre ocupà el ministeri de treball en el govern de Martínez Barrio. Alcalde de Barcelona (febrer del 1934), donà suport als fets del 6 d'octubre de 1934 i fou empresonat i desposseït del càrrec. Tornà a l'alcaldia després del triomf electoral del front popular pel febrer del 1936, fins que passà a la conselleria de cultura del juny del 1937 fins el 1939. Continuà escrivint i publicà La vida i les lletres de Júlia de Lespinasse (1936), Tres aventurers italians a Barcelona (1936), La corda greu (1937), Dels temps de la sembra (1937) i La porta oberta (1938). S'exilià a França i després a Londres, on presidí el Consell Nacional de Catalunya (1941-45) i fou membre del Govern de la Generalitat a l'exili (1945-47). Col·laborà molt en la premsa de l'exili i fou una de les figures més respectades. El 1952 s'establí a Caracas, on havia anat contractat pel Ministerio de Fomento d'aquest país. Hi fundà i definí la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN). Fou professor d'economia a la Universidad Central de Venezuela i investigà el procés d'independència veneçolà. Participà i fou premiat a diversos jocs florals de la llengua catalana i nomenat mestre en gai saber el 1963, a Montevideo. Membre i president honorari del Centre Català de Caracas. En aquest país, col·laborà al "Boletín de la Academia de la Historia", "Boletín Histórico" de la Fundación John Boulton, a les revistes "Nacional de Cultura", "Shell", "El Farol" i al diari "El Nacional". Escriví encara nombrosos llibres, com Coses i gent de Caracas (1958), El comerç de Catalunya amb Espanya (1959, 1974), Barcelona: la vida de les fronteres durant la guerra amb la França (1967), Miranda y Casanova (1967), Maria Pi i Sunyer i el seu temps , El archivo y la casa de Miranda (1969), El general Juan Robertson, un prócer de la independencia (1971), La cançó a mitja veu (1970), Sonets (1971), Una interpretació de l'Empordà (1976), Aquell verd anglès (1977) i Patriotas americanos en Londres (1978). Escriví quatre volums de memòries -La República y la Guerra, memorias de un político catalán (1975), El Consell Nacional de Catalunya (1978), El Govern de la Generalitat a l'exili (1979) i La Guerra (1936-1939) (1986)-, obres publicades pòstumament per la seva filla Núria. Molt posteriorment (2010) hom publicà Memòries de Londres, volum que conté sobretot observacions sobre la Segona Guerra Mundial durant la primera etapa d'exili viscuda a la capital britànica. El 1980 les seves despulles foren traslladades de Caracas a Barcelona, on foren rebudes amb honors d'alcalde i inhumades.


Cuando Ulises, llevado por el viento de la aventura
y los mágicos artes de Circe, puede bajar al Averno,
en la región helada, la del castigo eterno,
los que fueron reencuentra la culpa de que perdura.

Una hilera de sombras que Gruen por la vida,
migrante en deseosas por el negro trago de sangre,
desencarnados para siempre del pobre cuerpo de barro,
sólo queda el alma, perdida, asustada.

Tierra sin retorno, melancólica y triste,
lividez de sueños con resplandor de amatista;
encuentra en su madre, ni el recuerdo del ayer.

Tres veces voluntarioso abrazarla quisiera,
y tres veces entre los brazos como una sombra huía.
Que el destino de los mortales termina con el morir.


Carles Pi i Sunyer

La pregunta sin respuesta
(Barcelona, ​​1887 Caracas, 1971) Político y ingeniero español. Presidio la Universidad de la Mancomunidad de Cataluña y dirigió la Escuela de Artes y Oficios. Diputación miedo Esquerra Republicana desde 1931, fué Ministro de Trabajo en el Gobierno de Martínez Barrio (1933), alcalde de Barcelona (1933-1934) y consejero de Cultura de la Generalidades (1937-1939). Forma parte del Gobierno de la Generalidades en el exilio subasta 1947. Es autor de Apuntes para la historia de la industria Algodonera catalana (1952), La actitud económica en Cataluña (1927-1929), El comercio de Cataluña con España (1939) y de unas Importantes memorias.
Carles Pi i Sunyer
Barcelona, ​​1888 Caracas, 1971

Político, economista y escritor.
Hijo de Jaime Pi i Sunyer. Se graduó de ingeniero en 1908. Dirigió la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Sants y la Escuela Superior de Agricultura (1916) de la Mancomunidad.
Carles Pi i Sunyer - © Fototeca.cat
Se especializó en temas de carácter económico y de otros relacionados con su actividad profesional y docente. En 1925 fue secretario de la Federación de Tejidos y Hilados de Cataluña y en 1928 secretario y técnico del Comité Regulador de la Industria Algodonera. Publicó: Para la cultura obrera: la acción de nuestras escuelas profesionales, la formación del conocimiento en las ciencias gráficas, Apuntes para la historia de la industria algodonera catalana (1925) y La aptitud económica de Cataluña (1927-29) , entre otros. Asimismo colaboró ​​regularmente en "La Publicidad", "Revista de Catalunya", "El Horizonte", "Ciencia", "Industria Catalana", "La rambla", "La Humanidad" y otras publicaciones profesionales. Miembro de Acció Catalana Republicana, se acercó luego a Esquerra Republicana de Catalunya, donde ingresó en 1932. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña y, en 1931, a las Cortes Españolas constituyentes, y director general de comercio, el mismo año. En diciembre de 1932 fue designado consejero de finanzas de la Generalitat y intervino en el traspaso de servicios a la Generalidad, y en enero de 1933 encabezó el gobierno como consejero delegado. Cesó el 2 de octubre de 1933 por las tensiones del problema rabassaire y el 8 de octubre ocupó el ministerio de trabajo en el gobierno de Martínez Barrio. Alcalde de Barcelona (febrero de 1934), apoyó a los hechos del 6 de octubre de 1934 y fue encarcelado y desposeído del cargo. Volvió a la alcaldía tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936, hasta que pasó a la consejería de cultura de junio de 1937 hasta el 1939. Continuó escribiendo y publicó La vida y las letras de Julia de Lespinasse (1936), Tres aventureros italianos en Barcelona (1936), La cuerda grave (1937), los tiempos de la siembra (1937) y La puerta abierta (1938). Se exilió en Francia y después a Londres, donde presidió el Consejo Nacional de Cataluña (1941-45) y fue miembro del Gobierno de la Generalitat en el exilio (1945-47). Colaboró ​​mucho en la prensa del exilio y fue una de las figuras más respetadas. En 1952 se estableció en Caracas, donde había ido contratado por el Ministerio de Fomento de ese país. Fundó y definió la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenant). Fue profesor de economía en la Universidad Central de Venezuela y investigó el proceso de independencia venezolano. Participó y fue premiado en varios juegos florales de la lengua catalana y nombrado maestro en gai saber en 1963, en Montevideo. Miembro y presidente honorario del Centro Catalán de Caracas. En este país, colaboró ​​en el "Boletín de la Academia de la Historia", "Boletín Histórico" de la Fundación John Boulton, en las revistas "Nacional de Cultura", "Shell", "El Farol" y el diario "El nacional ". Escribió aún numerosos libros, como Cosas y gente de Caracas (1958), El comercio de Cataluña con España (1959, 1974), Barcelona: la vida de las fronteras durante la guerra con la Francia (1967), Miranda y Casanova (1967) , María Pi i Sunyer y su tiempo, El archivo y la casa de Miranda (1969), El general Juan Robertson, un prócer de la independencia (1971), La canción a media voz (1970), Sonetos (1971), Una interpretación del Empordà (1976), El verde inglés (1977) y Patriotas americanos en Londres (1978). Escribió cuatro volúmenes de memorias-La República y la Guerra, memorias de un político catalán (1975), El Consejo Nacional de Cataluña (1978), El Gobierno de la Generalitat en el exilio (1979) y La Guerra (1936-1939) (1986) -, obras publicadas póstumamente por su hija Nuria. Muy posteriormente (2010) se publicó Memorias de Londres, volumen que contiene todo observaciones sobre la Segunda Guerra Mundial durante la primera etapa de exilio vivida en la capital británica. En 1980 sus restos fueron trasladados de Caracas a Barcelona, ​​donde fueron recibidas con honores de alcalde y inhumadas.4 comentaris:

Miquel ha dit...

Gracias por la Historia. es bueno refrescar la memoria ¡ salut

Mª Trinidad ha dit...

Muchas Gracias y bon día Miquel, una abraçada...!!!

Montse ha dit...

Cuántas cosas puede hacer una persona en sólo una vida. Con biografías así me doy cuenta de cuán insignificante es la mía, pero bueno, no todo el mundo puede ser catedrático, también tiene que haber peones en esta tabla de ajedrez. Sigue ilustrándonos. Un beso.

Mª Trinidad ha dit...

No digas tonterías ni en broma, tu vida es la más importante e interesante de tu vida y la de tu familia, que es a la que conoces y quieres...
Un beso y muchas gracias Montse.