LinkWithin

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/

3 de novembre de 2010

TORRE NEGRA, SANT CUGAT Y NUÑEZ Y NAVARRO...3 DE NOVIEMBRE 2010...

MI VIDA Y MI HISTORIA.


http://goo.gl/maps/v8UD

Benvinguts al Blog de torrenegra.cat, el Blog de l’Associació de veïns  Propietaris de Torre Negra, en el qual hi trobareu totes les informacions necessàries per a estar al dia i informat amb tot detall sobre aquesta zona de Sant Cugat.
A continuació s’exposen explicacions detallades de tot el que es vol fer, de les actuacions endegades fins ara, les construccions que hi són des de fa anys dins del sector de Torre Negra, els vials asfaltats, les sentències judicials, plànols, fotografies, beneficis pels habitants de Sant Cugat, etc.
Amb aquesta iniciativa volem posar a disposició de tots els ciutadans els elements adients perquè es puguin fer una composició de lloc exacta sobre aquest assumpte que tant interessa a la ciutat.
Ho hem fet amb l’afany de defendre tant els nostres legítims interessos com mostrar de forma clara i fefaent que el que es tracta de fer no és cap agressió al medi natural ni quelcom del que Sant Cugat es pot penedir el dia de demà.
Es tracta, simplement, del següent:
1.-Tenint en compte els criteris de sostenibilitat conforme a les directrius Europees d’aplicació en aquest Estat, els estudis efectuats demostren la compatibilitat del territori amb la construcció d’habitatges en una cinquena part  (exactament 16,77%) de l’àmbit de Torre Negra, quan en tots els sectors similars (Vullpalleres, Can Trabal, La Guinardera i Can Canyameres…..) s’ha construït en els darrers temps per sobre del 30%. La resta de la superfície (un 80%) es cedirà gratuïtament a l’Ajuntament per lliure disposició dels ciutadans.
2.-D’endegar aquesta iniciativa en una zona que no  ha figurat en cap llistat com a Parc (ni de Collserola, ni de la Xarxa Natura tancada el 2006.
3.-Després de la nostra iniciativa sí que Torre Negra serà quelcom del que els ciutadans de Sant Cugat podran fruir, doncs nosaltres ens encarregarem de que així sigui.
Gràcies, endavant i benvinguts!
 
L'entitat ecologista Depana demana que el futur Parc Natural de Collserola inclogui Torre Negra i 190 hectàrees més de Sant Cugat. L'entitat adverteix que cap dels documents publicats fins al moment sobre el futur parc - la Xarxa Natura 2000, el Pla Especial de Collserola i el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) - inclouen Torre Negra dins dels seus límits.